Sondaj privind educația extrașcolară

Sondajul online este efectuat în rândul elevilor și părinților elevilor care frecventează activitățile de educație extrașcolară în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de educație extrașcolară, precum și în rândul cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general și din instituțiile de educație extrașcolară.

Colectarea și procesarea datelor vor fi efectuate de compania Magenta Consulting – companie specializată în cercetări sociologice.

Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime. În rapoartele ce vor fi puse la dispoziția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de către compania Magenta Consulting toate datele vor fi redate într-o formă cumulativă, fără nicio referință la identitatea persoanelor și a instituțiilor implicate în cercetare.

Vă îndemnăm să oferiți răspunsuri sincere în exprimarea opiniilor Dumneavoastră.

Vă rugăm să accesați și să completați chestionarul în conformitate cu grupul din care faceți parte/ funcția pe care o ocupați, până la data de 14 septembrie 2020.

CHESTIONARELE:

Pentru elevi
în cazul în care frecventezi activități extrașcolare atât în școala ta, cât și în instituțiile extrașcolare, te rugăm să răspunzi la ambele chestionare.
Pentru părinți
în cazul în care copilul dvs. frecventează activități extrașcolare atât în școală, cât și în instituțiile extrașcolare, vă rugăm să răspundeți la ambele chestionare.

în cazul în care aveți doi și mai mulți copii care frecventează activități extrașcolare aveți posibilitatea să completați mai multe chestionare, pentru a descrie situația fiecăruia dintre copii.
Pentru cadre didactice
Accesați chestionarul în conformitate cu instituția în care activați.
Pentru cadre de conducere
Accesați chestionarul în conformitate cu instituția în care activați.

Pentru raportarea problemelor tehnice, vă rugăm să ne contactați: a.bors@consulting.md, 060759444